Kategoria A2

Prawo jazdy kategorii A2 umożliwia legalne prowadzenie motocykla, którego moc nie przekracza 35 kW, a więc jest znacznie większa, niż ma to miejsce w przypadku prawa jazdy A1. Stosunek mocy pojazdu, do jego masy własnej nie może z kolei być większy niż 0,2 kW/kg. Oprócz tego prawo jazdy tego rodzaju upoważnia do prowadzenia innych rodzajów pojazdów, które mieszczą się w obrębie uprawnień A1 – quadów, motocykli trójkołowych do 15 kW mocy, czy motorowerów.

Szkoła prawo jazdy – dlaczego prawo jazdy A2 warto zrobić jak najszybciej?

Prawo jazdy kategorii A2 można zrobić w wieku osiemnastu lat. Dotyczy to oczywiście podejścia do egzaminu. Samą naukę jazdy, obejmującą część teoretyczną i praktyczną, można zacząć już na trzy miesiące przed ukończeniem osiemnastego roku życia. Ze względu na możliwość uzyskania środka transportu i zdobycia doświadczenia na drodze, warto zrobić je jak najszybciej. W codziennym życiu motocykle tego rodzaju to przede wszystkim pojazdy bardzo praktyczne. Wszystkie pojazdy w tej kategorii mogą ciągnąć odpowiednią dla ich rozmiaru przyczepkę. Ośrodek szkolenia kierowców jest najwłaściwszym miejscem, do którego należy się udać, by rozpocząć naukę przygotowującą do zdobycia tego rodzaju prawa jazdy.

 

Zobacz jakie uprawnienia zyskasz
  •  motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nie przekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  • pojazdami określonymi dla kat. AM;

 

Aktualny cennik i promocje

2400 zł

  • ilość godzin teoretycznych: 30
  • ilość godzin praktycznych: 20
Skontaktuj się znami i zapisz się na kurs