Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna – 2900 zł

Uzupełniająca – 1200 zł

Kwalifikacja pełna – 4800 zł

Oferujemy również badania lekarskie dla kierowców tel: 602659580 lub 509048569

Kurs kwalifikacja wstępna w zakresie kategorii C1,C1+E, C, C+E oraz kategorii D1, D1+E, D, D+E prawa jazdy jest niezbędny do pracy w charakterze kierowcy zawodowego, wykonującego transport drogowy lub/i przewozy na potrzeby własne:

 • przewóz rzeczy w ramach kategorii C prawa jazdy
 • i/lub przewóz osób w ramach kategorii D prawa jazdy

Kurs ten jest obowiązkowy dla wszystkich osób, które uzyskały lub planują uzyskać prawo jazdy kat. C i/lub D wydane po:

 • 10 września 2008 r. dla kategorii D prawa jazdy
 • 10 września 2009 r. dla kategorii C prawa jazdy

 

Kurs Kwalifikacja wstępna przyśpieszona jest skierowany do osób, które:

 1. ukończyły 23 lata dla kat. D prawa jazdy  oraz 18 lat dla kat. D1 prawa jazdy
 2. ukończyły 21 lat – dla kat. C prawa jazdy
 3. oraz uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdami lub planują uzyskać prawo jazdy do:
  – prowadzenia autobusów (kategoria D prawa jazdy) po 10.09.2008r.
  – i/lub prowadzenia samochodów ciężarowych (kategoria C prawa jazdy) po 10.09.2009r.
 4. uzyskały zaświadczenie lekarskie – art. 43 pkt. 2 i 229 § 4 Kodeksu pracy
 5. uzyskały orzeczenie psychologiczne – art. 39 k ustawy o transporcie drogowym.

Szkolenie to, zgodnie z programem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
trwa 140 godzin, w tym:

 • 130 godzin zegarowych zajęć teoretycznych
 • 10 godzin zegarowych zajęć praktycznych (8 h – w ruchu drogowym, 2 h – zajęcia w warunkach specjalnych lub 1h na symulatorze)

Kurs Kwalifikacja wstępna pełna jest skierowany do osób, które:

 1. ukończyły 21 lat dla kat. D prawa jazdy
 2. ukończyły 18 lat – dla kat. C prawa jazdy
 3. oraz uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdami lub planują uzyskać prawo jazdy do:
  – prowadzenia autobusów (kategoria D prawa jazdy) po 10.09.2008r.
  – i/lub prowadzenia samochodów ciężarowych (kategoria C prawa jazdy) po 10.09.2009r.
 4. uzyskały zaświadczenie lekarskie – art. 43 pkt. 2 i 229 § 4 Kodeksu pracy
 5. uzyskały orzeczenie psychologiczne – art. 39 k ustawy o transporcie drogowym.

Szkolenie to, zgodnie z programem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
trwa 280 godzin, w tym:

 • 260 godzin zegarowych zajęć teoretycznych
 • 20 godzin zegarowych zajęć praktycznych (16 h – w ruchu drogowym, 4 h – zajęcia w warunkach specjalnych lub 2h na symulatorze)