Co należy zrobić i jakie warunki spełnić, aby rozpocząć kurs prawa jazdy?

Kurs prawa jazdy jest w powszechnej opinii pierwszym krokiem do zdobycia prawa jazdy. Warto jednak pamiętać, że zanim rozpoczniemy szkolenie w ośrodku nauki jazdy, musimy wykonać jeszcze kilka kluczowych czynności i spełnić warunki, które umożliwią nam dopuszczenie do szansy na zdobycie uprawnień do prowadzenia pojazdami. O jakich warunkach mowa i co właściwie należy zrobić, aby rozpocząć kurs prawa jazdy?

Warunki konieczne do spełnienia

Wspominając o warunkach, jakie musimy spełnić, by rozpocząć kurs, należy doprecyzować, że każda kategoria prawa jazdy rządzi się innymi prawami. Na początek weźmy pod lupę wymagania konieczne dla najpopularniejszej kategorii B.

Przede wszystkim, aby podejść do kursu nauki jazdy, kandydat musi posiadać ukończone 18 lat (dla przykładu dla kat. C jest to 21 lat, dla kat. A oraz kat. D – 24 lata). Wyjątkiem od tej reguły jest możliwość rozpoczęcia kursu na trzy miesiące przed osiemnastymi urodzinami za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. W takiej sytuacji prawo jazdy zostanie jednak wydane dopiero po osiągnięciu pełnoletności. Osoba rozpoczynająca kurs na prawo jazdy w Częstochowie nie może mieć na swoim koncie prawomocnego wyroku zakazu prowadzenia pojazdów. Do kursu nie mogą przystąpić również osoby, którym cofnięto lub odebrano uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Kandydat na kierowcę musi przejść badania lekarskie oraz otrzymać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. Zakres badania różni się w zależności od wymagań dla danej kategorii prawa jazdy. W przypadku podstawowej kat. B lekarz sprawdza, czy przyszły kursant nie cierpi na poważne choroby oraz bada między innymi wzrok, słuch oraz narządy ruchu. W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz orzecznik wydaje skierowanie na dodatkowe badania u specjalisty. “Zawodowe” kategorie prawa jazdy wymagają dodatkowo szerszego zakresu dokumentów, w tym chociażby badań psychotechnicznych. Jest to związane z faktem, że kandydaci na prawo jazdy kat. C czy D w większości przypadków będą w przyszłości zawodowo związani z branżą transportową. Przewóz ładunków o dużej masie lub tymbardziej transport osób to profesje, które wymagają od kierowcy nieskazitelnego stanu zdrowia. To podstawowy warunek dla bezpieczeństwa.

W przypadku “wyższych” kategorii prawa jazdy warto wspomnieć również o limitach wiekowych. Kategoria C oraz kat. C+E wiąże się z koniecznością posiadania ukończonych 21 lat, natomiast A oraz D i D+E wymagają 24. roku życia. Od tej zasady istnieją jednak odstępstwa. Przyszli kierowcy zawodowi (C/CE/D/DE) mogą rozpocząć kurs wcześniej (18 lat dla C i C+E oraz 21 lat dla D i D+E), jeżeli posiadają ukończoną kwalifikację wstępną. Nieco inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku kategorii A. Przyszli motocykliści mogą odbyć kurs prawa jazdy już w wieku 20 lat, pod warunkiem, że od co najmniej dwóch lat posiadają kategorię A2. Kwestia limitów wiekowych jest nieco skomplikowana, lecz co do zasady, jeżeli nie planujemy ograniczać się wyłącznie do samochodów osobowych, będziemy zmuszeni poczekać dodatkowych kilka lat, by skompletować interesujące nas kategorie prawa jazdy.

Co należy zrobić, aby rozpocząć kurs prawa jazdy?

Zanim udamy się na kurs w szkole jazdy, musimy udać się na obowiązkowe badania do lekarza orzecznika oraz utworzyć PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę. Wizyta lekarska to pierwszy krok, jaki musimy wykonać. Lekarz zbada nasz stan zdrowia i w razie braku poważnych przeciwwskazań wystawi nam stosowne oświadczenie. Wówczas możemy udać się do wydziału komunikacji i wypełnić wniosek o nadanie numeru PKK, załączając dodatkowo zaświadczenie lekarskie oraz fotografie spełniające wymogi określone dla oficjalnych dokumentów.

W momencie, gdy posiadamy już utworzony Profil Kandydata na Kierowcę, możemy rozpocząć proces wyboru szkoły jazdy. Na szczęście to stosunkowo najprostszy krok w kierunku uzyskania uprawnień. Liczba ośrodków szkolenia kierowców jest duża, niezależnie od tego, czy mówimy o dużych miastach takich jak Częstochowa, czy też małych miejscowościach typu Kłobuck czy Rędziny, toteż przyszli kursanci mogą cieszyć się szerokim wyborem i równie szeroką ofertą. Wybór szkoły jazdy to ostatni krok przed oficjalnym egzaminem zdawanym w ośrodku ruchu drogowego. Warto pamiętać, że dopuszczenie do egzaminu warunkuje pozytywny wynik wewnętrznego egzaminu, przeprowadzonego na poziomie szkoły jazdy przez instruktora.

Przede wszystkim jednak, aby rozpocząć kurs prawa jazdy należy zgłosić się na kurs, co możesz zrobić pod tym linkiem 👈