Prawo jazdy Częstochowa 2022

Prawo jazdy PROGRESS Częstochowa - nauka jazdy

Czy chcesz wiedzieć, jak jeździć zgodnie z przepisami, a co za tym idzie – bezpiecznie? prawo jazdy Częstochowa przekaże Ci całą niezbędną wiedzę nie tylko do zdania egzaminu na prawo jazdy, ale również do bezpiecznej jazdy w przyszłości.

Nowości w egzaminach na prawo jazdy 2022

Wszelkie innowacje, jakie zostały wprowadzone w bieżącym roku, mają jeden cel: poprawić komfort zarówno zdających, jak i egzaminatorów. Efekt tych działań będzie jednak można w pełni ocenić dopiero po jakimś czasie.

Pierwsza ze zmian z pewnością stanowi znaczne ułatwienie dla zdających. Wiele osób wspomina, jak stawiało się w WORDzie bladym świtem, aby do egzaminu podejść późnym popołudniem. Zdarzało się, że czas oczekiwania wynosił kilka godzin, a kandydaci czekali podenerwowani na swoją kolej. Obecnie nowe przepisy nakładają na WORD obowiązek wyznaczenia dokładnej godziny egzaminu.

Prawo jazdy Częstochowa

Przepisy dopuszczają “obsuwę” rzędu kwadransa, jednak należy pamiętać, że opóźnienie to ma na celu wzięcie pod uwagę nieprzewidzianych sytuacji po stronie egzaminującego, nie egzaminowanego. To oznacza, że jeśli kursant spóźni się na swój egzamin nawet o 5 minut – nie zda go.

Druga ze zmian dotyczy uprawnień egzaminatora. Od 2020 roku może on przeprowadzić maksymalnie 9 egzaminów dziennie. Ta zmiana ma na celu wydłużyć czas, jaki egzaminator może poświęcić na dokładną ocenę umiejętności oraz wiedzy zdającego egzamin.

Nastąpiła również niewielka zmiana formalna o marginalnym znaczeniu: osoby egzaminujące, a także instruktorzy nie mają już obowiązku pieczętowania dokumentów kursanta – zamiast pieczątki wystarczy czytelny podpis oraz numer ich uprawnienia do przeprowadzania kursów czy egzaminowania lub przeprowadzania wykładów dla przyszłych kierowców.

Prawo jazdy kategorii AM Częstochowa

Od 2020 roku egzaminy te odbywają się również na czterokołowym pojeździe, co ma niebagatelne znaczenie między innymi dla osób niepełnosprawnych.

Umożliwia również osobom powyżej 14 roku życia zdawać egzamin na pojeździe czterokołowym typu quad.

Kategoria C, C1, D, +E Częstochowa

Osoby, które chcą kierować pojazdami ciężarowymi oraz autobusami od tego roku mają obowiązek przechodzić dodatkowe badania, jeśli chorują przewlekle na choroby serca bądź nadciśnienie tętnicze. W takiej sytuacji konieczne jest uzyskanie opinii kardiologa, który musi ocenić, czy występuje ryzyko nagłego zasłabnięcia podczas prowadzenia pojazdu. W orzeczeniu powinna znaleźć się również informacja co do zalecanej częstotliwości badań kontrolnych oraz proponowanych metod leczenia potencjalnego kierowcy.

Zmiany dotyczą także kierowców z wadami wzroku – w myśl nowych przepisów podlegają oni pod stałą opiekę okulistyczną. Chodzi o to, aby mieć pewność, że kierowcy ci są w stanie dostatecznie szybko zareagować na zagrożenie – a więc czy zwyczajnie je widzą. Dotyczy to w szczególności kierowców, którzy są niewidomi na jedno oko.

Wysokie standardy nauki na prawo jazdy

Wszyscy nasi wykładowcy oraz instruktorzy są w pełni przeszkoleni w zakresie nowych przepisów. Gwarantujemy wysoką jakość zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej szkolenia. Oferujemy jazdy dodatkowe Częstochowa dla kierowców, którzy pragną dodatkowo potrenować przed nadchodzącym egzaminem na prawo jazdy.